Vi skal nå utvikle en ny nettside for lærere. Nettsiden skal være til hjelp for lærerne under planlegging av undervisningen. Det vil ta en tid før løsningen er ferdig.

Mens du venter, kan du kose deg med noen tidligere prosjekter:
Øveprogram for uregelrette engelske verb:
Øveprogram for uregelrette engelske verb
Øveprogram for hoderegning:
Øveprogram for hoderegning
Øveprogram for gangetabellen:
Øveprogram for Gangetabellen
Finn tallet! (øving i forholdstall):
Finn Tallet! (øving i forholdstall)